Polskie Stowarzyszenie MontażystówDeklaracja PSM

Artykuły

W montażowni - wczoraj… i dziś

źródło: SFP

Z nadzieją, że jedna z najwybitniejszych montażystek, Lidia Zonn, wybaczy nam posłużenie się tytułem jej pięknej książki ("W montażowni – wczoraj"), prezentujemy artykuł, który ma na celu prześledzenie – w ogólnych zarysach i bez ścisłego trzymania się chronologii – ewolucji montażu obrazu w kinowych, pełnometrażowych polskich filmach fabularnych po 1945 roku.

Więcej…

Montaż obrazu

przygotował: Marek Sadowski
Audiowizualni.pl

Montaż obrazu - Figury stylistyczne montażu, montaż filmów niemych, dźwiękowych, cyfrowych

O tym jak ważny jest montaż filmowy świadczy fakt, że reżyserzy, którzy chcą mieć pewność osiągnięcia zamierzonego celu, w kontrakcie rezerwują sobie prawo do decydowania o ostatecznej wersji montażowej (final cut).

Więcej…

Montażystki

Przygotowała Magdalena Lankosz
Gazeta Wyborcza - Wysokie Obcasy z 7.09.2013

W latach 60. wydano w Polsce książkę "Zawody filmowe". Pod hasłem "montaż" umieszczono notkę: "Zajęcie wymagające cierpliwości i zdolności manualnych, które posiadają kobiety, dlatego one najczęściej ten zawód wykonują"

Podróże 

Na czym polega montaż filmu?

Więcej…

Zawód Montażysty

Autor: Paweł Makowski
www.montazfilmowy.pl

Zawód montażysty narodził się wraz pomysłem na opowiadanie historii filmowej za pomocą łączenia kilku ujęć, co prowadziło w rezultacie do konieczności zadbania o właściwą dramaturgię i przebieg historii na tym etapie produkcyjnym.

Na początku było to sprawą reżysera. Pierwszym świetnym reżyserem, który zaczął odkrywać przed innymi jak ważna rolę w konstrukcji dzieła filmowego pełni montaż, był David W. Griffith. Wraz z rozwojem kina pojawiały się osoby, które wyspecjalizowały się w pracy nad filmem tylko na tym etapie produkcji, kreując w ten sposób nowy zawód - montażystę filmowego.

Więcej…

Prace Dypl. Studentów Montażu

Konstrukcja i rola przestrzeni w filmie fabularnym

Z archiwum Prac Dyplomowych Studentów Montażu
"Konstrukcja i rola przestrzeni w filmie fabularnym" Ludomira Burzec

Praca napisana pod kierunkiem mgr Jarosława Kamińskiego

Kiedy dostałem tę pracę do opracowania, bardzo się ucieszyłem. Temat nie łatwy, ale jego zgłębianie musiało być dla autorki sporą przyjemnością...

Więcej…

Schody Odeskie Oryginał i powtórzenia

Z archiwum Prac Dyplomowych Studentów Montażu

"Schody Odeskie Oryginał i powtórzenia"  Jan Wierzbicki

Praca napisana pod kierunkiem dr Milenii Fiedler

Cytat w filmie to rzadko stosowany zabieg i stanowi raczej domenę parodii, która opiera się o tą figurę artystyczną. Trochę szkoda, bo odczytywanie konkretnej opowieści filmowej dodatkowo poprzez pryzmat cytatu, to świetna zabawa dla widza, choć wymaga od niego dodatkowych kompetencji.

Więcej…

W dniu 21.05.2016 w siedzibie PSM-u na ul. Kopernika w Warszawie odbyło się XIII Walne Zebranie członków polskiego Stowarzyszenia Montażystów. Uczestniczyło w nim 34 członków, oraz 4 osoby reprezentowane przez swoich przedstawicieli. Nie da się ukryć że jak na nasze ostatnie doświadczenia, była to dość duża, reprezentatywna grupa. Chciałoby się zakrzyknąć "więcej, więcej!", ale i tak było nas sporo.

Rozpoczęliśmy zebranie od koniecznych, formalnych działań które pozwoliły uzyskać Walnemu Zebraniu mandat do podejmowania wszelkich uchwał jakie powinny być podjęte w trakcie takiego zebrania. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych ruchów można było szybko przejść do części merytorycznej naszego spotkania. Naszymi gośćmi byli tradycyjnie mec. Michał Błeszyński oraz Pani Monika Gromotowicz.

Mec. Błeszyński przedstawił aktualną sytuację prawną Stowarzyszenia. Niestety, nie udało się uzyskać żadnych znaczących postępów mających zapewnić nam status Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Trwają również postępowania sądowe dotyczące wysokości udziału montażysty w procesie twórczym, których rozstrzygnięcia będą miały znaczący wpływ na wysokość naszych honorariów i tantiem. Postępy również w tej materii są znikome, ale jak mówi prezes Marek Król "cisnąć trzeba!". Po tym prawniczym wstępie przeszliśmy do następnych punktów porządku Walnego Zebrania które poszły nam dość sprawnie.

Prezes PSM Marek Król podsumował mijającą kadencję funkcjonowania Zarządu Głównego PSM. Podziękował w imieniu Zarządu wszystkim obecnym członkom za czynny udział w życiu Stowarzyszenia. Podkreślił również jak ważną rolę na przestrzeni tych wszystkich lat odegrało powołanie Stowarzyszenia do życia oraz jak zmieniło się postrzeganie zawodu montażysty zarówno przez społeczeństwo jak i środowisko filmowe. Co najistotniejsze z naszego punktu widzenia, od czasu powołania Stowarzyszenia, które jest najsilniejszą reprezentacją montażystów filmowych w Polsce, PSM postrzegany jest jako jednolita i silnie wspierająca się grupa. Wszyscy obecni wyrazili podziękowania dla Zarządu Głównego za reprezentowanie członków przed instytucjami państwowymi oraz wyrazili radość z uhonorowania sześciu członków PSM medalami Gloria Artis. To bardzo ważne dla nas wydarzenie bo pierwszy raz zostaliśmy w opinii Ministerstwa uznani za artystów uczestniczących twórczo w procesie powstawania filmu! Milenia Fiedler - Wiceprezes PSM wyraziła nadzieję że kolejne lata przyniosą następne sukcesy na polu poszerzania wiedzy na temat tego zawodu oraz będą zachętą do wspierania członków PSM w walce o prawa do zwiększenia puli tantiem.

Na wniosek Zarządu przyznaliśmy statusu Członka Zasłużonego PSM pani Ewie Smal, pani Ewie Różewicz i pani Dorocie Wardęszkiewicz. W czasie wyborów nie było niespodzianek. Na Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Montażystów PSM członkowie PSM ponownie wybrali Marka Króla, a na Wiceprezesów Stowarzyszenia Milenię Fiedler oraz Wojciecha Mrówczyńskiego. Funkcje sekretarza pełnić nadal będzie Magda Mikołajczyk, a skarbnika Marcin Konarzewski. Podjęliśmy również uchwałę nadającą dalszy kierunek działań władzom PSM-u. W uchwale tej przyjęliśmy by w dalszym ciągu kontynuować wytyczony kierunek realizacji celów statutowych PSM, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających w kierunku właściwej ochrony praw członków Stowarzyszenia wynikających z ustawy o prawie autorskim oraz popularyzowania zawodu montażysty poprzez:

  • prowadzenie warsztatów montażowych,
  • podtrzymywanie międzynarodowych kontaktów zawodowych z innymi Stowarzyszeniami
  • współpraca z innymi stowarzyszeniami Twórców
  • zwiększenie aktywności i przepływu informacji na linii Zarząd – Członkowie Stowarzyszenia.

W tym miejscu dochodzimy do bardzo ważnego punktu który pojawiał sie już wcześniej w naszych dyskusjach tzn. do spraw związanych ze stanem finansów naszego Stowarzyszenia. Marcin Konarzewski, skarbnik PSM przedstawił z właściwą sobie precyzją obecna sytuację PSM. Udało nam się podjąć uchwałę na mocy której składki członków rzeczywistych i kandydatów ulegają wyrównaniu na poziomie 80 zł a członków-emerytów 10 zł, ale problem nieściągalności składek, pomimo dużej aktywności Marcina w tej sprawie pozostaje nierozwiązany. Apelujemy do wszystkich członków Stowarzyszenia o poważne potraktowanie zobowiązań wynikających z przynależności do PSM. To praktycznie jedyna organizacja reprezentująca nasze środowisko, i REPREZENTUJE NAS WSZYSTKICH! Jeśli PSM zniknie z mapy organizacji skupiających zawody filmowe znajdziemy się ponownie pod presją pozostałych grup zawodowych, co może doprowadzić do niekorzystnych dla nas – montażystów rozstrzygnięć prawnych, a finalnie odbije się na naszych zarobkach!

Na tym obrady XIII Walnego Zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Montażystów zostały zamknięte.

Tekst: Marcin Piątkowski

Aktualności

Muzeum Kinematografii. Spotkanie z montażystą „Zimnej wojny” Jarosławem Kamińskim

W przeddzień gali wręczenia Oskarów łódzkie Muzeum Kinematografii zaprosiło na projekcję filmu „Zimna Wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i spotkanie z montażystą filmowym dr hab. Jarosławem Kamińskim, profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

więcej tutaj

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Agnieszki Bojanowskiej

18.01.2019 w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza pożegnaliśmy naszą kochaną Agnieszkę Bojanowską. Na pogrzeb przybył przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby pośmiertnie odznaczyć Agnieszkę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wiceminister Paweł Lewandowski odczytał list ministra MKiDN, prof. Piotra Glińskiego. Pani Agnieszka Bojanowska spoczęła na Starych Powązkach w grobie rodzinnym.

Więcej…

Zmarła Agnieszka Bojanowska

10 stycznia zmarła nasza koleżanka Agnieszka Bojanowska.

Wybitna montażystka, obdarzona wielką wrażliwością, intuicją i odwagą. Miała w sobie bezkompromisowość i determinację, które zawsze pchały ją do ignorowania ustalonych reguł, uwalniały z ograniczeń gatunku czy konwencji.

Miała istotny wpływ na stworzenie dziel, które stanowią o wielkości polskiego dokumentu i do dziś są w światowej awangardzie.

Więcej…

Wywiady

O montażu przy kawie - rozmowa z Beatą Walentowską

O montażu przy kawie - zeszyty rozmów z polskimi montażystami

Zeszyt siódmy

Dać dojść do głosu ciszy... - rozmowa z Beatą Walentowską o flmie”Zjednoczone stany miłości”
Paweł Makowski
www.makowskipawel.pl

Przede wszystkim gratuluję nagrody za montaż flmu „Zjednoczone stany miłości”.
Dziękuję.

Ten flm to świetny materiał do rozmowy o montażu, ponieważ znajdzie się wielu widzów, którzy mogliby zapytać: „ale gdzie tam jest montaż, przecież to są poskładane ze sobą mastershoty”?

Więcej…

O montażu przy kawie - rozmowa z Jarosławem Kamińskim

O montażu przy kawie - zeszyty rozmów z polskimi montażystami

Zeszyt piąty

rozmowa z Jarosławem Kamińskim o oscarowej „Idzie”
Paweł Makowski
www.makowskipawel.pl

Na którym etapie włączyłeś się do pracy przy flmie „Ida”?


Mniej więcej dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęć zadzwoniła do mnie producentka, Ewa Puszczyńska i po decyzji o podjęciu współpracy dostałem scenariusz... a właściwie dostawałem co chwilę kolejne jego wersje. Kiedy spoglądam na daty kolejnych plików to widzę teksty z września, z 9 października, z 25 października, z 26, z 27... im bliżej zdjęć, tym częściej się one pojawiały.
W trakcie przygotowań odbyło się jeszcze bardzo wartościowe spotkanie wszystkich członków ekipy, w jakim do tej pory nie zdarzyło mi się uczestniczyć. Przeszliśmy wtedy przez kolejne sceny – nie tyle je analizując ale oglądając zdjęcia z dokumentacji i wspólnie dyskutując o potencjalnych problemach. Dzięki temu jasno zobaczyliśmy, jakim stylem będziemy się posługiwali. Odkryliśmy, jaki to będzie flm.

Więcej…