Informacje personalne

Adres do korespondencji

* Bez zgody na przetwarzanie danych osobowych deklaracja nie może zostać złożona
(prosimy o umieszczenie chronologicznej listy filmów, nie wklejanie linka do zewnętrznych stron)

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.psm.org.pl:

(Wybierz jedną z opcji)

Rekomendacje członków PSM

Podaj imię i nazwisko dwóch członków PSM rekomendujących Twoją deklarację przyjęcia w poczet członków PSM