20 stycznia, 2021 admin

FILMPRO – NOWY MAGAZYN AUDIOWIZUALNY

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika FilmPRO, magazynu branży audiowizualnej.

Pismo FilmPRO jest skierowane do profesjonalistów z branży audiowizualnej, a także do osób interesujących się procesem realizacji filmowej i tv, a także rolą i znaczeniem sztuki filmowej w kulturze.

Jeden z artykułów magazynu FilmPRO „Montaż w czasach 3D” jest autorstwa Jarosława Barzana, członka PSM.

Autorami wszystkich artykułów są czynni zawodowo profesjonaliści z branży filmowej i telewizyjnej, a także dziennikarze z dużym doświadczeniem w materii profesjonalnej produkcji audiowizualnej.
więcej