20 stycznia, 2021 admin

KONFERENCJA – STATUS TWÓRCÓW W UTWORACH AUDIOWIZUALNYCH

W najbliższą środę – 29 października 2014 roku, od godziny 10:30 w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich ogólnopolska konferencja pt: „Status twórców utworów wkładowych w utworach audiowizualnych” Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładach dotyczących montażu które prezentowane będą przez członków PSM: Panią Milenię Fiedler i Pana Rafała Listopada oraz wykład Pani Moniki Gromotowicz z kancelarii prawnej PSM-u.”

 

Program konferencji:

 • 10:30 – 10:40 Prof. dr hab. Krzysztof Rączka Otwarcie Konferencji przez Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 10:40 – 11:00 Dr hab. Dorota Sokołowska (UAM) Referat wprowadzający: „Sytuacja prawna twórców utworów wykorzystanych w utworach audiowizualnych”
 • 11:00 – 11:20 Prof. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS Wydział Prawa) „Strukturalna budowa utworu – aktualność koncepcji warstwowej budowy utworu prof. A. Kopffa”
 • 11:20 – 11:40 Dr Joanna Błeszyńska-Wysocka (UW) „Główne problemy legislacyjne na tyle statusu twórców utworów wkładowych w utworze audiowizualnym de lege lata i de lege ferenda”
 • 11:40 – 12:00 Prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk (U Śl.) „Współautorstwo remiksów”
 • 12:00 – 12:30 Przerwa na kawę
 • 12:30 – 12:50 Prof. dr hab. Marek Hendrykowski „Autor,utwóraudiowizualny–substancjai struktura”
 • 12:50 – 13:10 Dr hab. Milenia Fiedler (Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM) „Rola montażysty w procesie tworzenia utworu audiowizualnego i relacje jego wkładu twórczego z wkładem innych twórców w świetle doświadczeń praktycznych”
 • 13:10 – 13:30 Jarosław Szoda (Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych) „Rola autora zdjęć w procesie tworzenia utworu audiowizualnego i relacje jego wkładu twórczego z wkładami innych twórców w świetle doświadczeń praktycznych”
 • 13:30 – 13:50 Rafał Listopad (Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM) i Maciej Marczewski (reżyser, aktor) „Model współpracy montażysty i reżysera w procesie tworzenia utworu filmowego”
 • 13:50 – 14:10 R. pr. Monika Gromotowicz „Rola montażysty w procesie tworzenia utworu audiowizualnego i relacje jego wkładu twórczego z wkładami innych twórców”
 • 14:10 – 15:10 Przerwa na lunch
 • 15:10 – 15:30 R. pr. Michał Błeszyński i R. pr. Maria Błeszyńska-Przybylska „Zbiorowe zarządzanie autorskimi prawami majątkowymi do utworu audiowizualnego i utworami wykorzystanymi w utworze audiowizualnym w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2014 roku, sygn. I CSK 621/13. Wstępna ocena znaczenia tez zawartych w ustnym uzasadnieniu tego wyroku”
 • 15:30 – 15:50 R. pr. Ewa Łepkowska, (kierownik Wydziału Prawnego ZAiKS) „Domniemanie z art. 70 ust. 1 PrAut – istota, zakres, zastosowanie”
 • 15:50 – 16:10 Dr Katarzyna Błeszyńska, (Instytut Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UW) „Sytuacja twórców utworów słownych wykorzystywanych w związku z eksploatacją utworu audiowizualnego”
 • 16:10 – 16:30 Apl. adw. Jolanta Dymek „Tantiemy audiowizualne twórców utworów wykorzystywanych w utworach audiowizualnych”
 • 16:30 – 16:50 Józef Kot (członek Zarządu PIKE) „Utwór składowy, a utwór audiowizualny – praktyczne skutki na rynku obrotu prawami autorskimi”
 • 16:50 – 17:20 Przerwa na kawę
 • 17:20 – 17:40 Dr Ireneusz Matusiak (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT) „Prawa twórców utworów wkładowych w utworach audiowizualnych, a praktyka realizacji uprawnień z art. 70 ust. 21 PrAut”
 • 17:40 – 18:00 Adw. Grzegorz Rybicki (Związek Artystów Scen Polskich ZASP) „Sytuacja prawna artystów wykonawców (aktorów) w utworze audiowizualnym”
 • 18:00 – 18:20 R. pr. Jakub Woźny i R.pr. Przemysław Uniejewski „Twórca utworu audiowizualnego – aspekty prawa międzynarodowego”
 • 18:20 – 19:00 Dyskusja
 • 19:00 – 19:10 Prof. dr hab. Jan Błeszyński (UW) – Podsumowanie obrad

 

więcej tutaj