20 stycznia, 2021 admin

NOWA SIEDZIBA PSM

Od 1 maja 2006r. nowa siedziba PSM mieści się przy ul. KOPERNIKA 30 – lok. 613 (VIp.)

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSM, które odbyło się 4.IV.2006r. – w wyborach uzupełniających do Zarządu Głównego PSM wybrani zostali:
Skarbnik – Maria Mendel
Sekretarz – Robert Mańkowski

SERDECZNIE GRATULUJEMY nowowybranym członkom Zarządu, życząc wiele entuzjazmu i pomysłów do dalszej działalności Polskiego Stowarzyszenia Montażystów!

Dotychczasowym członkom Zarządu – Piotrowi Kmiecikowi i Wojciechowi Mrówczyńskiemu – WIELKIE PODZIĘKOWANIA ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ!

21-23.06.2006r. podczas 25. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych MŁODZI I FILM odbędą się Warsztaty Montażowe prowadzone przez członków PSM: Krzysztofa Szpetmańskiego i Leszka Starzyńskiego.

PROGRAM WARSZTATÓW MONTAŻOWYCH:
– czas trwania: cztery trzygodzinne spotkania
– ilość uczestników: 8 osób
– wyposażenie techniczne: 4 stanowiska montażowe dla uczestników; 1 stanowisko dla prowadzących do prezentacji
– prowadzący – montażyści filmowi: Krzysztof Szpetmański i Leszek Starzyński

Dzień 1
– wprowadzenie: MONTAŻ JAKO ELEMENT SZTUKI FILMOWEJ – wymiana poglądów na temat roli montażu w kształtowaniu ostatecznego kształtu dzieła filmowego (czego oczekujemy od montażu, jakie obszary dzieła filmowego zależą od procesu postprodukcji, a na jakie montaż nie może w żaden sposób wpłynąć, zależność między inscenizacją a montażem, etc.)
– temat podstawowy nr 1 : MONTAŻ SCENY DIALOGOWEJ
A/wprowadzenie teoretyczne w formie dyskusji (zagadnienia podstawowe dla właściwego konstruowania sceny dialogowej: ustalenie charakteru relacji interpersonalnych w danej scenie, dramaturgia sceny – rozwój relacji i wyznaczenie jej punktów krytycznych, analiza materiału – ocena gry aktorów, ekspresja werbalna i niewerbalna (spojrzenia, mowa ciała)
B/ ćwiczenie praktyczne – samodzielny montaż sceny przez uczestników

Dzień 2
– projekcja wersji montażowych sceny dialogowej połączona z dyskusją – ocena jakości proponowanych rozwiązań,
– dyskusja o możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych środków montażowych w scenie dialogowej (łamanie reguł), przykłady takich rozwiązań
– indywidualne ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

Dzień 3
– temat podstawowy nr 2 : ROZWIĄZANIA CZASOPRZESTRZENNE – uczestnicy zostaną postawieni przed problemem wykorzystania manipulacji filmowym czasem i przestrzenią w celu osiągnięcia określonych efektów narracyjnych i dramaturgicznych
A/ projekcja przykładowych rozwiązań w tym zakresie i dyskusja
B/ indywidualne ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

Dzień 4
– temat podstawowy nr 3: MONTAŻ SCENY AKCJI
A/wprowadzenie teoretyczne (klarowność opowiadania, ekspresyjność opowiadania, psychologia postaci w scenie akcyjnej)
B/indywidualne ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

Tematem warsztatów będą kwestie fundamentalne dla sztuki montażu filmowego – wykorzystanie środków montażowych w procesie budowania postaci ekranowej oraz filmowego czasu i przestrzeni. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zdobyć doświadczenie praktyczne poprzez samodzielne poszukiwanie właściwych rozwiązań artystycznych oraz poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną w zakresie montażu. Przy omawianiu wszystkich zagadnień szczególną uwagę chcemy poświecić wykorzystaniu niekonwencjonalnych, eksperymentalnych środków montażowych i zachęcić uczestników do szukania niestandardowych rozwiązań.

Warsztaty prowadzone będą w formie wspólnej dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych, przez montażystów filmowych – Krzysztofa Szpetmańskiego i Leszka Starzyńskiego.

Zainteresowanych udziałem w Warsztatach, prosimy o kontakt z organizatorami w Koszalinie: anna.magryta@mok.koszalin.pl lub w Warszawie a.matwiejczyk@psm.org.pl w celu pobrania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i szczegółowego PROGRAMU WARSZTATÓW MONTAŻOWYCH.

Serdecznie zapraszamy!