OŚWIADCZENIE o powierzeniu Polskiemu Stowarzyszeniu Montażystów PSM autorskich praw majątkowych do zbiorowego zarządzania.

Na nowo trzeba bedzie wrzucic linki po podłączeniu do oryginalnej domeny

PROJEKT MKiDN z 25.07.2008 roku dotyczący zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i niektórych innych ustaw

Na nowo trzeba bedzie wrzucic linki po podłączeniu do oryginalnej domeny

PROJEKT MKiDN z 26.09.2008 roku dotyczący ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i niektórych innych ustaw

Na nowo trzeba bedzie wrzucic linki po podłączeniu do oryginalnej domeny

Aby dołączyć do naszego Stowarzyszenia, zapoznaj się ze statutem i wypełnij deklarację:
Na nowo trzeba bedzie wrzucic linki po podłączeniu do oryginalnej domeny

Ankieta na 120-lecie kina

Na nowo trzeba bedzie wrzucic linki po podłączeniu do oryginalnej domeny