20 stycznia, 2021 admin

PRACE NAD ZMIANĄ W PRAWIE AUTORSKIM

9 czerwca i 6 lipca odbyły się posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury, w których brali udział przedstawiciele PSM (M. Fiedler, M. Błeszyński, M. Król) na zaproszenie przewodniczącej Komisji, pani poseł Elżbiety Kruk. Przedmiotem obrad był rządowy projekt zmiany w prawie autorskim (o którym pisaliśmy wcześniej na stronie PSM), który ma zastosować dyrektywę unijną z 2003 roku – dotychczas w Polsce nie wdrożoną.

Dyskusja skupiała się głównie na opracowaniu takiego brzmienia przepisu, by spełniał dyrektywę europejską, a jednocześnie posługiwał się pojęciami, używanymi w polskiej ustawie. O zasadzie i skutkach zmiany dyskutowano niewiele.

Stenogramy obu posiedzeń:

Stenogram 1

Stenogram 2

W dniu 2 sierpnia odbyło się w tej sprawie posiedzenie Senackiej Komisji Kultury, na które również zostaliśmy zaproszeni przez przewodniczącego Komisji, senatora Jerzego Fedorowicza. Senacka Komisja, w znacznie większym stopniu niż Sejmowa, skupiła się na istocie sprawy. Stało się to dzięki wystąpieniu pani senator Barbary Borys-Damięckiej, która zabrała głos jako pierwsza. Pani senator przypomniała wszystkim, że prawo autorskie istnieje po to, by chronić twórców i głównym celem jego wymuszonej zmiany musi być zachowanie tej ochrony na poziomie niezmienionym. Również pani senator Barbara Zdrojewska wypowiadała się w tym tonie.

Obu Paniom gratulujemy znakomitych wystąpień i dziękujemy serdecznie za obronę twórców.

Pan profesor Jan Błeszyński zaproponował takie brzmienie zmiany w ustawie, które najbardziej chroni prawa materialne twórców. Mecenas Michał Błeszyński, występując w imieniu PSM, znakomicie argumentował za przyjęciem poprawki w wersji Profesora.

Ostatecznie Komisja w głosowaniu przyjęła zmianę w tym kształcie. Teraz zmiana ustawy trafi na posiedzenie plenarne Senatu, na którym nie mamy już prawa głosu.