Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jest niezbędnym warunkiem rozwoju polskiej kultury.
Wzmocnieniu ochrony ma służyć świadome korzystanie z praw twórców, artystów wykonawców, producentów.Tej tematyce poświęcona jest strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prawie autorskim.
Można na niej znaleźć przepisy prawa polskiego, prawa unijnego, wykaz organizacji zbiorowego zarządzania, instytucje związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, a także opinie i wyjaśnienia dot. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
www.mk.gov.pl/