25 maja 2013, na X Walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Montażystów PSM powołano następujące sekcje:

 

    • Sekcja Organizacji Imprez i Wydarzeń
      Przewodniczący: Monika Sirojc

Sekcja zajmuje się organizacją wykładów, seminariów i innych występów publicznych naszych członków; współpracą z festiwalami filmowymi – szczególnie w zakresie nagród za montaż oraz imprez towarzyszących, również organizacją spotkań i imprez środowiskowych – integracją naszych członków.

Sekcja zajmuje się organizacją festiwalu montażu, ewentualnie festiwalu postprodukcji.

Sekcja zajmuje się produkcją i gromadzeniem treści pisanych – takich jak artykuły, wywiady, recenzje, eseje – do publikacji na naszej stronie internetowej, ale również w prasie drukowanej; wsparciem literackim (scenariuszowym i research’em) ewentualnej produkcji filmowej.

Sekcja zajmuje się konstrukcją nowej stony internetowej, szczególnie od strony szaty graficznej i algorytmu działania; obecnością PSM na Facebooku i w innych mediach społecznościowych; budową naszej bazy danych.

Sekcja zajmuje się współpracą ze szkołami i zagranicznymi ośrodkami naukowymi; organizacją wizyt zagranicznych gości i zagranicznych wizyt naszych członków; pozyskiwaniem współpracowników i talentów wśród młodzieży studenckiej; propagandą PSM na terenie instytucji naukowych.

Sekcja zajmuje się rejestracją prelekcji i innych występów naszych członków; realizacją form dokumentalnych typu notacje; realizacją form inscenizowanych typu wykład, recenzja, zajawka i na stronę internetową.

Sekcja zajmuje się pozyskiwaniem środków na działalność innych sekcji przez zdobywanie dotacji i grantów; pozyskiwanie finansowego wsparcia ze strony instytucji naukowych; korzystną współpracę z mediami i producentami filmowymi.