20 stycznia, 2021 admin

WRĘCZENIE DYPLOMU PROF. LEWANDOWSKIEMU

tekst Maciej Pawliński foto Rafał Listopad
na zdjęciu od lewej Bartek Pietras, Jarek Kamiński, Zbyszek Kostrzewiński i prof. Mieczysław Lewandowski

Dnia 30 czerwca 2014 roku w Szkole Filmowej w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Panu Profesorowi Mieczysławowi Lewandowskiemu dyplomu Członka Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Montażystów.

Naszemu nowemu Honorowemu Koledze dyplom wręczyła para byłych Prezesów PSM: Milenia Fiedler i Jarosław Kamiński. Przy symbolicznej lampce wina, Profesor w towarzystwie zebranych gości – członków PSM, pedagogów uczelni – wspominał odległe już czasy tworzenia Międzywydziałowego Studium Montażu Filmowego i Form Multimedialnych PWSFTViT, które stanowiło zalążek obecnie funkcjonującej Katedry Montażu Filmowego na Wydziale Reżyseri Filmowej. Była to również świetna okazja do rozmowy o roli montażysty w procesie powstawania filmu i zmianie jego wizerunku przez te wszystkie lata. Profesor Lewandowski dzięki wierności swoim ideom i determinacji, jaka mu towarzyszyła przez lata budowania Katedry Montażu Filmowego, ma niewątpliwie olbrzymi wpływ na postrzeganie montażystów przez kolegów innych profesji branży filmowej. Sam będąc operatorem filmowym, inwestując swoją energię w działania związane z montażem, stał się jego zagorzałym wielbicielem i wielkim orędownikiem, a teraz został honorowym montażystą. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.