20 stycznia, 2021 admin

YOUNG TALENTS COMMITTED

Dwa tygodnie więcej czasu na przygotowanie prac konkursowych.

Do 15 kwietnia organizatorzy czekają na zgłoszenia do konkursu Young Talents Committed i zapraszają do tworzenia plakatów reklamowych i spotów pt. „Drugie życie produktu”. Celem reklamy ma być przekonanie odbiorców do świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Partnerem YTC jest marka Timberland – fundator nagród.

YTC natomiast skierowany jest do tych, którzy czują, że reklama to nie tylko narzędzie zwiększające konsumpcję, ale również środek do zmiany świata na lepszy. Organizatorzy zapraszają zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów, osoby indywidualne, firmy i instytucje do przedstawiania swoich pomysłów kreatywnych na społeczny spot filmowy i plakat pt. „Drugie życie produktu”.

„Drugie życie produktu” to inne spojrzenie na produkt – proces tworzenia, proces produkcji, fair trade, recycling, ponowne przetworzenie. Celem projektu powinno być zwrócenie uwagi na istotę odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji.

Założenia formalne:

Film (30 sekund) lub plakat A4 (w formacie JPG lub PDF)Krótki opis insightu (2-3 zdania, z czego wynika pomysł i jakiego problemu dotyczy) oraz opis idei kreatywnej (2-3 zdania)Technika dowolna – zarówno filmu, jak i plakatuGrupa docelowa, do której ma być skierowana reklama – młodzi ludzie w wieku 16-35 używający Internetu

Inspiracją mogą stać się reklamy zamieszczone na www.kampaniespoleczne.pl oraz znajdujące się na portalu prezentacje specjalistów z dziedziny reklamy i projektowania graficznego.   Nagrody:   Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody ! Więcej informacji na www.kampaniespoleczne.pl/konkurs/konkurs_ytc

Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace zostaną zaprezentowane podczas Gali Konkursu na Kampanię Społeczną Roku – na początku czerwca br.

Organizatorzy : Fundacja Komunikacji Społecznej, portal www.kampaniespoleczne.pl