25 stycznia, 2021 admin

FilmPRO

 

Magazyn branży audiowizualnej FilmPRO to magazyn wydawany kwartalnie drukiem, a także równoległe wydanie internetowe www.filmpro.com.pl.

Pismo FilmPRO jest skierowane do profesjonalistów z branży audiowizualnej, a także do osób interesujących się procesem realizacji filmowej i tv, a także rolą i znaczeniem sztuki filmowej w kulturze.

Autorami FilmPRO są czynni zawodowo profesjonaliści z branży filmowej i telewizyjnej, a także dziennikarze z dużym doświadczeniem w materii profesjonalnej produkcji audiowizualnej.