20 stycznia, 2021 admin

LICENCJA NA ZARZĄDZANIE PRAWAMI DLA PSM

W kwietniu 2014 r. złożyliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi montażystów na polu eksploatacji – wyświetlanie.

Nasz poprzedni wniosek o zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi został odrzucony między innymi z powodu zbyt rozległego obszaru eksploatacji. Nowy wniosek skupia się na eksploatacji filmów w kinach i jest pozbawiony wad, które pozwoliły Ministrowi odrzucić poprzednie nasze wystąpienie.