20 stycznia, 2021 admin

NOMINACJA DO STUDENCKIEGO OSCARA

MELODRAMAT w reż. Filipa Marczewskiego otrzymał nominację do studenckiego Oscara dla najlepszych produkcji zagranicznych.
Montażystą filmu jest Rafał Listopad – członek PSM.
Jest to pierwsza nominacja do tej nagrody od czasu MĘSKIEJ SPRAWY Sławomira Fabickiego.
Do tegorocznego studenckiego Oscara zgłoszono 29 filmy z 22 krajów. Laureata poznamy 10 czerwca podczas 33. edycji tych wyróżnień.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSM, które odbyło się 4.IV.2006r. – w wyborach uzupełniających do Zarządu Głównego PSM wybrani zostali:
Skarbnik – Maria Mendel
Sekretarz – Robert Mańkowski

SERDECZNIE GRATULUJEMY nowowybranym członkom Zarządu, życząc wiele entuzjazmu i pomysłów do dalszej działalności Polskiego Stowarzyszenia Montażystów!

Dotychczasowym członkom Zarządu – Piotrowi Kmiecikowi i Wojciechowi Mrówczyńskiemu – WIELKIE PODZIĘKOWANIA ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ!

PWSFTviT w Łodzi ogłasza nabór na 3-letnie studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku MONTAŻ FILMOWY.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie w dziekanacie Wydziału Reżyserii Filmowej w terminie do 29 kwietnia 2006r.:

Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają trzy lata i ich celem podstawowym jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego jak i we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej.

Program studiów montażowych jest ściśle wpisany w nauczanie reżyserii i łączy w sobie wiedzę o kulturze i szeroko rozumianą wiedzę o wszelkich aspektach powstawania utworu filmowego z praktyczną realizacją prac filmowych. Poszczególne lata studiów mają dokładnie określony program prac praktycznych, który obejmuje przede wszystkim montaż fabularny i dokumentalny, ale także montaż form telewizyjnych. Program studiów jest tak skonstruowany, że powinien dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności niezbędne do uprawiania zawodu montażysty, a zarazem stworzyć warunki dla ich indywidualnego, artystycznego rozwoju.

Po trzech latach nauczania na podstawie filmu dyplomowego oraz pracy teoretycznej absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów licencjackich.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie w dziekanacie Wydziału Reżyserii Filmowej w terminie do 29 kwietnia 2006r.:
– teczki prac własnych kandydata,
– wymaganych dokumentów,
– opłaty egzaminacyjnej na podane konto bankowe.

Egzamin składa się z trzech etapów.

ETAP PIERWSZY to wstępna kwalifikacja kandydatów na podstawie oceny złożonych przez nich teczek prac własnych. Etap ten nie jest unktowany. Etapy drugi i trzeci są punktowane, a o przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w obu tych etapach.

Kwalifikacja do egzaminu jest wynikiem oceny teczki prac własnych, która musi zawierać:
– życiorys z opisem własnych prób artystycznych.
– wypełnioną ankietę, związaną z wyborem kierunku studiów (zamieszczoną jako plik ankieta montazowa.pdf (62 KB)
– relację fotograficzną o zaobserwowanym wydarzeniu (uporządkowany zestaw max. 15 fotografii własnego autorstwa w formacie 10×15 lub 13x18cm.).

Kandydat powinien dołączyć do teczki:
– wybrane próby własnych prac montażowych (max.10 minut)
– ewentualne referencje.

Celem ETAPU DRUGIEGO jest poznanie i ocena predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata.

Egzamin obejmuje:
– pisemną analizę filmu przedstawionego w trakcie egzaminu,
– obronę poglądów zaprezentowanych w ankiecie.
– ustną eksplikację i obronę zestawu fotografii złożonych w teczce.
– obronę własnych prac montażowych.

Celem ETAPU TRZECIEGO jest sprawdzenie predyspozycji praktycznych kandydata do zawodu montażysty:
– zadania fabularne (ułożenie ciągu montażowego z dostarczonego materiału)
– zadania dokumentalne (analiza zaprezentowanego na ekranie materiału dokumentalnego pod kątem zawartości narracyjnej i dramaturgii)
– rozmowa na temat współczesnych zjawisk artystycznych i kulturalnych

Egzamin na studia montażowe jest egzaminem konkursowym i o przyjęciu na studia decyduje ilość punktów uzyskanych przez kandydata oraz określony przez Szkołę limit miejsc na roku pierwszym.
Orientacyjny termin egzaminu 12 – 22 czerwca 2006 r.

Szczegóły: www.filmschool.lodz.pl